Veelgestelde vragen


Afkortingen

Waar staat ZD in ZD-code voor?

De ZD staan voor Zorgdomein. Zorgdomein is een landelijk, veel gebruikt digitaal platform waarop zorgverleners zorg vragen, zorg aanbieden en op een snelle, veilige manier patiëntinformatie kunnen uitwisselen. Het CBR heeft afspraken gemaakt met zorgdomein speciaal voor de (rijbewijs)keuringen. Mediot Rijbewijskeuringen was een van de eerste die met het systeem ging werken. Het scheelt enorm veel tijd in versturen en bestaat er veel minder risico op fouten of vermissing. Daarnaast scheelt het voor de arts veel tijd, omdat het (herhaaldelijk) opschrijven van alle gegevens tijdens de keuring niet meer nodig is. Daarom vragen wij nadrukkelijk bij het boeken van een afspraak naar alle ZD-codes.

Hoe krijg ik een  ZD-code?

Als reactie op de door u ingevulde Gezondheidsverklaring, krijgt u van het CBR een brief terug met meestal direct een verslag voor de keuringsarts wat de arts na de keuring voor u invult. Op dit verslag staat de ZD-code. Dus de ZD-code krijgt u niet als eerste in het gehele proces. Kort samengevat: U krijgt een brief van het RDW (met bijlage van het CBR) wanneer uw rijbewijs gaat verlopen. Omdat u 75 wordt of al wat langer bent, vraagt het CBR in dezelfde brief aan u, of u de gezondheidsverklaring in wilt vullen als u er voor kiest het rijbewijs te willen houden. Hierna krijgt u een of meerdere verslagen met bij elk verslag een unieke code. De ZD-code(s).

 

CBR

Het CBR staat voor Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen en is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Het CBR is door de Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu belast met een verkeersveiligheidstaak: het beoordelen van de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders evenals de vakbekwaamheid van professionals in transport en logistiek.

Bron: wikipedia

RDW 

De RDW is de organisatie die de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland verzorgt. De RDW is een zelfstandig bestuursorgaan van de Nederlandse overheid.

De naam RDW is oorspronkelijk afgeleid van de benaming Rijksdienst voor het Wegverkeer, maar dat is niet langer de officiële naam. De Wegenverkeerswet 1994 spreekt van een Dienst Wegverkeer, en bepaalt dat deze dienst in het maatschappelijk verkeer wordt aangeduid als RDW.

Bron: wikipediaContact

Ik probeer u een paar keer telefonisch te bereiken, maar krijg steeds de voicemail. Hoe kan ik u bereiken?

Bij Mediot Rijbewijskeuringen werken alleen artsen die naast hun reguliere werk, keuringen uitvoeren voor Mediot. Hierdoor zijn we niet elk moment bereikbaar. We vragen u even geduld te hebben, maar we proberen al uw vragen dezelfde dag nog te beantwoorden. U kunt ons het beste per mail bereiken op: info@mediot.eu 

Ik heb een formulier van het CBR teruggekregen. Kan ik nu een afspraak maken?

Wat we vaker merken is dat de ontvangstbevestiging van de Gezondheidsverklaring van het CBR tot verwarring leidt. Hierin, of een andere brief, staat dat u een afspraak met een arts moet maken voor de keuring. Echter, als er geen invulformulier voor de arts bij zit met ZD-codes, kunnen wij niets doen. Het CBR moet eerst een dossiernummer aanmaken en ook koppelen aan de verslaglegging van de arts. Bij onduidelijkheid raden we u aan contact op te namen met het CBR.Ziektebeelden

(veel voorkomende en belangrijke)

Cardiovasculaire aandoeningen/risico 

 

Dementie

 

Diabetes Mellitus

 

Glaucoom

 Rijbewijs

Help! Mijn rijbewijs in ingenomen door politie i.v.m. alcohol of drugsgebruik. Nu moet ik mij laten keuren. Kunt u dat doen?

Nee helaas, in bijna al deze gevallen zult u door een psychiater gekeurd moeten worden, tenzij anders door het CBR is aangegeven,

Het CBR heeft mij medisch ongeschikt bevonden om nog auto te mogen rijden. Ik ben dus afgekeurd. Wat kan ik nu nog? Help!

Er zijn gelukkig meer mogelijkheden om mobiel te blijven. Heeft u bijvoorbeeld wel eens gedacht aan een brommobiel? Leuke kleine autootjes hoor! En hier mag u in rijden, want, als het goed is, behoudt u categorie AM van het rijbewijs. Hiermee mag men in een brommobiel rijden. (altijd even navragen voordat u over gaat tot koop natuurlijk)

Keuren jullie veel mensen af?

Mediot Rijbewijskeuringen voert indirect keuringen uit voor het CBR, maar geeft alleen uitslagen van de onderzoeken door. Het CBR en haar artsen daar, bepalen daadwerkelijk of de persoon medisch geschikt bevonden wordt, of niet. Dus technisch gezien keuren wij nooit af!

 

Maar we begrijpen uw vraag. We horen natuurlijk wel eens terug dat mensen afgekeurd zijn, maar dit is niet vaak het geval. De meeste mensen zijn verantwoordelijk genoeg om zelf een punt achter het autorijden te zetten, of op advies van familie (danwel dwingend). De mensen die afgekeurd worden weten dat vaak zelf ook wel van tevoren, omdat ze weten dat het eigenlijk onverantwoord is. En dan komen we bij een punt waar veel mensen zich niet van bewust zijn... eigen verantwoordelijkheid en de verzekeringsmaatschappij. Zie ook de Gezondheidsverklaring.

Keurt u ook voor het groot rijbewijs en de taxipas?

Nee, hiervoor verwijzen we u door naar een bedrijfsarts of gecertificeerde arbodienst.(moeilijke) Termen

Keuringsarts (t.b.v. het CBR)

Een keuringsarts is een BIG-geregistreerd arts die voor de aanvrager medische onderzoeken uitvoert in dit geval bij verlenging van het rijbewijs. Het CBR is altijd de partij die u daadwerkelijk goed- of afkeurt. De arts zal alleen de onderzoeken uitvoeren, maar geen conclusies trekken! 

Een keuringsarts is geen specialisme titel. Elke (BIG, dus praktiserend) arts, specialist of niet, mag deze keuringen uitvoeren en mag zich keuringsarts noemen. Let wel: de titel arts is wel degelijk een beschermde titel!

 

 Gezondheidsverklaring

Waarom is de Gezondheidsverklaring zo belangrijk?

De Gezondheidsverklaring is een belangrijk document waar u zelf alle verantwoordelijkheid voor draagt. Neem het document serieus! De vragen zijn soms moeilijk te interpreteren, maar u wordt verondersteld dat u weet waaraan u lijdt en of dit van invloed is, of van invloed zou kunnen zijn, op uw rijvaardigheid.

Vul dit document naar waarheid in, niet dat wij er zoveel problemen door ervaren (alhoewel er soms rare situaties bestaan tijdens de keuring als dingen anders lijken te zijn dan gemeld op de gezondheidsverklaring). Het is voornamelijk een verzekeringskwestie; stel er gebeurt wat en u raakt, helaas, bij een aanrijding betrokken, dan zal de verzekeringsmaatschappij er alles aan doen om bewijs te vinden, waardoor ze onder hun betalingsverplichting kunnen uitkomen... Of kent u een verzekering die graag wilt betalen? Zo ja, geef t dan maar even door ;-)

 

Hetzelfde geldt als mensen weten of kunnen weten dat het niet verantwoord is als ze achter het stuur stappen. Ook deze wetenschap is voldoende om in grote problemen te komen. Want als de eventueel levenslange financiële ondersteuning van een slachtoffer niet wordt gedekt door uw verzekeringsmaatschappij, dan mag u dit zelf ophoesten!

 

Mag ik liegen op de Gezondheidsverklaring?

Volgens Artikel 114 van de Wegenverkeerswet is het strafbaar als u de Gezondheidsverklaring niet naar waarheid invult. Volgens de wet mag het dus niet! Daarnaast kan er praktisch gezien nog een belangrijker probleem ontstaan als u bv bij een aanrijding betrokken raakt, zelfs als die aanrijding niet uw schuld is.  Verzekeringsmaatschappijen zullen er alles aan doen om bewijs te vinden, om niet te hoeven uit te keren. Dit zou u ernstige financiële problemen kunnen geven!

 

Welke vragen staan in de Gezondheidsverklaring?

1) Kunt u met één of beide ogen beperkt zien, zelfs als u een bril of lenzen gebruikt?

    1a) Rijdt u of wilt u gaan rijden met een bioptische telescoop (BTS)?

 

2) Wordt of werd u behandeld door een oogarts voor iets anders dan voor een bril of lenzen?

Bijvoorbeeld voor het behandelen van staar of het laseren van uw ogen.

3) Heeft u diabetes mellitus?

4) Heeft u chronische schade aan uw nieren (een verminderde nierfunctie)?

5) Heeft u een aandoening van uw longen (COPD), een bloedziekte of heeft u een orgaantransplantatie gehad?

6) Heeft u een ziekte van uw hart of van uw bloedvaten?

    6a)Heeft u een ICD?

    6b) Heeft u een steunhart?

 

7) Heeft een arts bij u een aandoening vastgesteld van uw ruggenmerg, zenuwstelsel of hersenen

    7a) Heeft een arts bij u een vorm van dementie of MCI vastgesteld?

    7b) Heeft u een beroerte, een herseninfarct of hersenbloeding gehad?

    7c) Is er bij u een misvorming van een hersenbloedvat ontdekt, zonder dat u eerst een bloeding had?

    7d) Heeft u een ziekte van uw zenuwstelsel?

    7e) Heeft u een spierziekte?

    7f) Heeft u een hersentumor? Of heeft u er een gehad?

    7g) Heeft u een aandoening van uw hersenen of zenuwstelsel die nog niet genoemd is?

 

8) Heeft u weleens een epileptische aanval gehad?

9) Heeft u weleens overdag last gehad van abnormale slaperigheid?

10) Bent u in de afgelopen drie jaar meerdere keren plotseling uw bewustzijn verloren (bijvoorbeeld flauwgevallen)?

11) Heeft u als gevolg van de ziekte van Menière in het afgelopen jaar aanvallen van duizeligheid gehad?

12) Heeft een arts bij u een psychische of psychiatrische diagnose gesteld?

    12a) Heeft een arts bij u een depressie of een bipolaire stoornis vastgesteld?

    12b) Heeft u weleens een psychose gehad of heeft u schizofrenie?

    12c) Heeft u een angststoornis?

    12d) Heeft u ADHD of ADD?

    12e) Heeft u autisme of een vorm daarvan, zoals PDD-NOS, McDD of Asperger?

    12f) Heeft u een andere psychische of psychiatrische aandoening die in de vorige vragen niet genoemd is?

 

13) Heeft u de afgelopen vijf jaar overmatig gebruik (misbruik) gemaakt van alcohol, drugs of andere verslavende middelen?

14) Gebruikt u medicijnen die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden?