Toelichting digitaal versturen


Al onze artsen leveren door digitale invoering van uw gegevens van de keuring rechtstreeks af bij het CBR. Dit heeft als voordeel dat er geen vertraging op treedt en sneller bij het CBR aankomt, met minder risico op fouten.

 

Digitaal indienen snel en gemakkelijk

Op uw brief vindt u één of meer ZD codes. De arts voert uw ZD nummer in bij Zorgdomein en ontvangt dan per direct de formulieren die moeten worden ingevuld om uw situatie te kunnen beoordelen. Hij kan ze op het scherm invullen en direct verzenden aan het CBR. U hoeft dan geen formulieren meer te kopiëren en te verzenden per post.

 

Automatisch kopie formulier arts

Heeft de arts het digitale formulier ingevuld en ingezonden naar het CBR, dan krijgt u hier automatisch een kopie van in uw dossier in mijn.cbr.nl. Zo heeft u ook altijd een eigen kopie.

 

Houdt toch uw papieren formulieren bij de hand

Omdat het digitaal indienen nieuw is, kunnen er nog optreden waardoor het niet lukt. Daarom vragen we u om ook uw formulieren op papier bij u te houden, tot dat u bericht terug heeft van het CBR dat alles in orde is.

 

Recht op blokkering

Onze artsen zullen u na de keuring om toestemming vragen uw formulier op te sturen naar het CBR. Wilt u dit niet omdat u het bijvoorbeeld oneens bent met de beoordeling van de arts? Geef dit dan direct/op dat moment aan, u heeft het recht om het insturen van het verslag te blokkeren.